Special events

Special events
Tâm điểm ở mọi venue nổi tiếng, hai ông hoàng bắt trend HIẾU TENG - TRỌNG THUỴ luôn biết cách dẫn dắt đám đông đầy sôi nổi cùng giai điệu độc đáo, bay bổng và...
𝐏𝐚𝐫𝐚𝐝𝐢𝐬𝐞 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 | 𝐅𝐄𝐁 𝟏𝟎&𝟏𝟏 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐆𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞𝐫 - 𝐃𝐣:       ✨𝑯𝑰𝑬̂́𝑼 𝑻𝑬𝑵𝑮 - 𝑻𝑹𝑶̣𝑵𝑮 𝑻𝑯𝑼𝒀̣ ✨
Chàng 𝑫𝒋 𝑻𝒖̀𝒏𝒈 𝑿𝒆̀𝒏𝒈 tài năng sẽ thiên biến những bản nhạc để khuấy đảo tình thần tiệc tùng của các tình yêu trên mọi “mặt trận” nightlife.
𝙒𝙀𝙀𝙆𝙀𝙉𝘿 𝙋𝘼𝙍𝙏𝙔 | 𝐘𝐄𝐀𝐑 𝐄𝐍𝐃 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘 | 𝐉𝐀𝐍 𝟐𝟖 ( 𝐌𝐮̀𝐧𝐠 𝟕 𝐓𝐞̂́𝐭) 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐆𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐃𝐉 :              ✨𝑫𝑱_𝑻𝑼𝑵𝑮_𝑿𝑬𝑵𝑮