Special events

Special events
💥💥 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐺𝑢𝑒𝑠𝑡: DJs #THIỆN_BULL🌟 DJs #SULIEVER 🌟 --------------------------- ⛔️Món quà đặc biệt dành tặng cho các tín...
𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑠ℎ𝑜𝑤 💌HAPPY WEEKEND💌 🗓29-30-01/10.2022 - PARADISE NT🗓
💥💥 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐺𝑢𝑒𝑠𝑡: DJs #LỰC_LUCA🌟 DJs #NGỌC_DIỄM🌟 --------------------------- ⛔️Món quà đặc biệt dành tặng cho các tín...
𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑠ℎ𝑜𝑤 💌HAPPY WEEKEND💌 🗓 22-23-24/09.2022 - PARADISE NT🗓
💥💥 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐺𝑢𝑒𝑠𝑡: DJs #PHI_THANH🌟 DJs #QUANG_ANH🌟 --------------------------- ⛔️Món quà đặc biệt dành tặng cho các tín...
𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑠ℎ𝑜𝑤 💌HAPPY WEEKEND💌 🗓 08-09-10/09.2022 - PARADISE NT🗓
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐺𝑢𝑒𝑠𝑡 : 🌟DJs #GÀ_KENDU DJs #ANH_KHOA --------------------------- 👉Món quà Đ/B PARADISE NT' dành tặng cho Quý Khách trong...
PARADISE_CLUB_NT - HÂN HOAN CHÀO ĐÓN ĐẠI LỄ  QUỐC KHÁNH VIỆT NAM 02/09/2022
💥💥 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐺𝑢𝑒𝑠𝑡: DJs #JESSICA🌟 DJs #MINH_MABU🌟 --------------------------- ⛔️Món quà đặc biệt dành tặng cho các tín...
𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑠ℎ𝑜𝑤 💌HAPPY WEEKEND💌 🗓 25-26-27/08.2022 - PARADISE NT
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐺𝑢𝑒𝑠𝑡 : 🌟DJs #VŨ_SEVEN DJs #DUYÊN_TRẦN 🌟 --------------------------- 👉Món quà Đ/B PARADISE NT' dành tặng cho Quý Khách ,...
𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑠ℎ𝑜𝑤 💌HAPPY WEEKEND💌 🗓18-20/08- PARADISE NT
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐺𝑢𝑒𝑠𝑡 : 🌟DJs #Tâm_God DJs #Sheng_Longz DJs #Tân_Zui 🌟 --------------------------- 👉Món quà Đ/B PARADISE NT' dành...
𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑠ℎ𝑜𝑤 💌HAPPY WEEKEND💌 🗓11-12-13/08- PARADISE NT'
⛔️Khách mời đặc biệt dành tặng cho các tín đồ VINAHOUSE vào cuối tuần này tại PARADISE NT, là sự góp mặt của 02 ngôi sao DJs đến từ TP.HCM DJs #SHIN &...
𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑠ℎ𝑜𝑤 💌HAPPY WEEKEND💌 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐺𝑢𝑒𝑠𝑡 🌟DJs #SHIN & #GÀ_KENDU🌟
👉Món quà Đ/B dành tặng cho các tín đồ Vinahouse, vào cuối tuần này là sự góp mặt của 02 ngôi sao🌟 Djs #THÁI_HOÀNG - DJs #B_BO🌟 đến từ TP.HCM & HN, với các...
𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑠ℎ𝑜𝑤 💌HAPPY WEEKEND💌 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐺𝑢𝑒𝑠𝑡 🌟DJs #THÁI_HOÀNG #B_BO 🌟
🗣LOA! LOA! LOA! ⛔️Món quà đặc biệt dành tặng cho các tín đồ VINAHOUSE vào cuối tuần này tại PARADISE NT, là sự góp mặt của 02 ngôi sao DJs đến từ TP.HCM DJs...
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐺𝑢𝑒𝑠𝑡 🌟DJs #JESSICA & #TUÂN_TRỌC🌟