Tag: "nightclub"

⚡ "Trạm sạc tinh thần" 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗱𝗶𝘀𝗲 sẽ mang đến cho các Homies "làn sóng" âm nhạc điện tử đặc biệt với sự xuất hiện khách mời đặc biệt 𝐃𝐎𝐂𝐓𝐎𝐑 𝐇Ả𝐈
𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒𝐄 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐋𝐈𝐅𝐄 | 𝐖𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐔𝐏 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐊𝐘 𝐰𝐢𝐭𝐡✨ 𝐃𝐉/ 𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐄𝐑 𝐁𝐀𝐂 𝐒𝐈 𝐇𝐀𝐈 | 𝐒𝐀𝐓𝐔𝐑𝐃𝐀𝐘 𝟏𝟑.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟒
Sạc đầy party-energy cùng những track nhạc căng tràn năng lượng từ phù thuỷ 𝗗𝗝 𝗚𝗼𝘀. Kích thích đa giác quan và lắc lư theo từng nhịp 🎶 xập xình, các...
𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒𝐄 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐋𝐈𝐅𝐄 | 𝐖𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐔𝐏 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐊𝐘 𝐰𝐢𝐭𝐡✨ 𝐃𝐉 𝐆𝐎𝐒 𝐎𝐍 𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘 𝟐𝟖.𝟎𝟔.𝟐𝟎𝟐𝟒
⚡ "Trạm sạc tinh thần" 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗱𝗶𝘀𝗲 sẽ mang đến cho các Raver "làn sóng" âm nhạc điện tử đặc biệt với sự có mặt của 𝗧𝗢𝗣 𝟵𝟮 𝗗𝗝 𝗠𝗔𝗚 - 𝐑𝐚𝐯𝐞...
𝗧𝗢𝗣 #𝟵𝟮 𝗗𝗝 𝗠𝗔𝗚 𝐑𝐀𝐕𝐄 𝐑𝐄𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂  𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘 𝟐𝟏- 𝟎𝟔 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒𝐄 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐋𝐈𝐅𝐄
🔥 Hãy tạm gác lại Deadline, cùng đắm chìm vào đêm nhạc sôi động và đầy bùng nổ với những màn vũ điệu trên không mãn nhãn từ các chàng trai 6 múi và các dancer...
𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒𝐄 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐋𝐈𝐅𝐄 | 𝐅𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐎𝐅 𝐅𝐀𝐍𝐂𝐘 𝐀𝐍 𝐀𝐄𝐑𝐈𝐀𝐋 𝐃𝐀𝐍𝐂𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐇𝐎𝐖 | 𝐒𝐀𝐓𝐔𝐑𝐃𝐀𝐘 𝟏𝟓/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟒
Sự kiện bùng nổ lần đầu tiên tại Nha Trang khẳng định đẳng cấp thương hiệu mà Paradise muốn dành tặng cho các Homies trong tháng 6 rực lửa : 𝐇𝐨𝐬𝐭 𝐃𝐉...
𝗧𝗢𝗣 #𝟵𝟮 𝗗𝗝 𝗠𝗔𝗚 𝐑𝐀𝐕𝐄 𝐑𝐄𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂 ||  𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘 𝟐𝟏- 𝟎𝟔 | 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒𝐄 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐋𝐈𝐅𝐄
Khởi động tháng 5 …………. 𝐃𝐉 𝐉𝐈𝐌𝐌𝐘 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐇 sẽ là vị khách mời quốc tế đặc biệt nhất xuất hiện tại 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒𝐄 𝐂𝐋𝐔𝐁 được diễn ra ngày...
𝐇𝐎𝐓 𝐒𝐇𝐎𝐖 || 𝐃𝐉 𝐉𝐈𝐌𝐌𝐘 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐇 || 𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘 𝟏𝟕.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟒 | 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒𝐄 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐋𝐈𝐅𝐄