Tag: "party"

⚡ "Trạm sạc tinh thần" 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗱𝗶𝘀𝗲 sẽ mang đến cho các Raver "làn sóng" âm nhạc điện tử đặc biệt với sự có mặt của 𝗧𝗢𝗣 𝟵𝟮 𝗗𝗝 𝗠𝗔𝗚 - 𝐑𝐚𝐯𝐞...
𝗧𝗢𝗣 #𝟵𝟮 𝗗𝗝 𝗠𝗔𝗚 𝐑𝐀𝐕𝐄 𝐑𝐄𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂  𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘 𝟐𝟏- 𝟎𝟔 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒𝐄 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐋𝐈𝐅𝐄
🔥 Hãy tạm gác lại Deadline, cùng đắm chìm vào đêm nhạc sôi động và đầy bùng nổ với những màn vũ điệu trên không mãn nhãn từ các chàng trai 6 múi và các dancer...
𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒𝐄 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐋𝐈𝐅𝐄 | 𝐅𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐎𝐅 𝐅𝐀𝐍𝐂𝐘 𝐀𝐍 𝐀𝐄𝐑𝐈𝐀𝐋 𝐃𝐀𝐍𝐂𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐇𝐎𝐖 | 𝐒𝐀𝐓𝐔𝐑𝐃𝐀𝐘 𝟏𝟓/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟒
Sự kiện bùng nổ lần đầu tiên tại Nha Trang khẳng định đẳng cấp thương hiệu mà Paradise muốn dành tặng cho các Homies trong tháng 6 rực lửa : 𝐇𝐨𝐬𝐭 𝐃𝐉...
𝗧𝗢𝗣 #𝟵𝟮 𝗗𝗝 𝗠𝗔𝗚 𝐑𝐀𝐕𝐄 𝐑𝐄𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂 ||  𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘 𝟐𝟏- 𝟎𝟔 | 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒𝐄 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐋𝐈𝐅𝐄
Khởi động tháng 5 …………. 𝐃𝐉 𝐉𝐈𝐌𝐌𝐘 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐇 sẽ là vị khách mời quốc tế đặc biệt nhất xuất hiện tại 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒𝐄 𝐂𝐋𝐔𝐁 được diễn ra ngày...
𝐇𝐎𝐓 𝐒𝐇𝐎𝐖 || 𝐃𝐉 𝐉𝐈𝐌𝐌𝐘 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐇 || 𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘 𝟏𝟕.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟒 | 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒𝐄 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐋𝐈𝐅𝐄
Mọi thứ đang dần đến gần và Paradise đang gấp rút chuẩn bị cho khoảnh khắc tuyệt vời đêm chuyển giao này!!!!!
🎊𝑳𝑼𝑵𝑨 𝑵𝑬𝑾 𝒀𝑬𝑨𝑹 - 𝑵𝒂̆𝒎 𝑮𝒊𝒂́𝒑 𝑻𝒉𝒊̀𝒏🎊 | Paradise Club Nha Trang