PARTY NIGHT | DJ BON KENDU - DJ NGOC DIEM - DJ THONG KENDU

15/04/2022    513    4.65/5 trong 18 lượt 
PARTY NIGHT | DJ BON KENDU - DJ NGOC DIEM - DJ THONG KENDU
Welcome to PARADISE CLUB NHA TRANG Let’s enjoy Your Moment with PARADISE CLUB NHA TRANG! DJ Music VinaHouse & EDM . ☎️Opening Hours: 20:00 – 03:00 🕍 Address: Four Seasons Park, Beach Side, 38 Tran Phu Street, Loc Tho Ward, Nha Trang City

PARTY NIGHT                      𝑃𝐴𝑅𝐴𝐷𝐼𝑆𝐸 Club 𝑁ha Trang !

 FRIDAY - SATURDAY | 15 - 16.04.2022
DJ Music VinaHouse & EDM .
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'NTS PARADISE PAR CLUB eON MENDU NGGC DIEN THO THONE 5 KENAUI THE SHOW! THỨ 6-7 NGÀY 15-16.04. 2022 PARTY NIGHT Bốn Mùa Park Beach Side 38 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang Nha Trang, Khánh Hòa'

 
💥 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑠𝑒 𝑁𝑇 -𝟏𝟓-𝟏𝟔-𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟐 💥
🥳 𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐴𝐿 𝐺𝑈𝐸𝑆𝑇: 𝐃𝐉𝐬 𝑩𝑶𝑵 𝑲𝑬𝑵𝑫𝑼 & 𝐍𝐆𝐎̣𝐂 𝐃𝐈𝐄̂̃𝐌
💥 𝐓𝐚̂𝐦 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̀ 𝟎𝟐 đ𝐞̂𝐦 𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑠ℎ𝑜𝑤 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝑲𝑬𝑵𝑫𝑼, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐮̛̀ 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐝𝐚̆́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 #𝐃𝐞𝐞𝐣𝐚𝐲 𝑩𝑶𝑵 𝑲𝑬𝑵𝑫𝑼 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐢 𝐜𝐨̛ 𝐩𝐡𝐨́ 𝐃𝐉𝐬 𝐍𝐆𝐎̣𝐂 𝐃𝐈𝐄̂̃𝐌 & 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐊𝐄𝐍𝐃𝐔 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐞̂𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐨̉ 𝐥𝐨̛̃ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐗𝐈𝐍𝐇 đ𝐞̣𝐩!
⚠️ 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒𝐄 𝐍𝐓 𝐡𝐮̛́𝐚 𝐡𝐞̣𝐧 𝐬𝐞̃ đ𝐞𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐐.𝐊 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐞̂𝐦 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘 "𝐭𝐮̛𝐧𝐠 𝐛𝐮̛̀𝐧𝐠 - 𝐭𝐡𝐢̣𝐧𝐡 𝐬𝐨𝐚̣𝐧" 𝐪𝐮𝐞̂𝐧 𝐥𝐨̂́𝐢 𝐯𝐞̂̀!
🌟 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐒𝐮̛́𝐜 𝐊𝐡𝐨𝐞̉ ❤️ 𝐌𝐚𝐲 𝐌𝐚̆́𝐧 ❤️ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠!
👉 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑠𝑒 𝑁𝑇 ❤️ 𝐇𝐀̂𝐍 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 Đ𝐎́𝐍 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐐𝐔𝐘́ 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟕𝟖 𝟓𝟎𝟓 𝟐𝟎𝟎𝟎 ( 𝐌𝐫. 𝐓𝐨𝐚̀𝐧)
⏰ 𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟐𝟎𝐡 𝐏𝐌 - 𝟑𝐡𝟎𝟎 𝐀𝐌
🕍 Đ𝐢̣𝐚 𝐂𝐡𝐢̉: 𝐁𝐨̂́𝐧 𝐌𝐮̀𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐤 ,𝐁𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐒𝐢𝐝𝐞, 𝟑𝟖 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐮́, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐋𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐡𝐨̣, 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐨̂́ 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠
--------------------------
💥 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑠𝑒 𝑁𝑇 -𝟏𝟓th-𝟏𝟔th-Apr/𝟐𝟎𝟐𝟐 💥
🥳 𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐴𝐿 𝐺𝑈𝐸𝑆𝑇: 𝐃𝐉𝐬 𝑩𝑶𝑵 𝑲𝑬𝑵𝑫𝑼 & 𝐍𝐆𝐎̣𝐂 𝐃𝐈𝐄̂̃𝐌
💥 Here comes the spotlight for this weekend - a Mini Show by KENDU Team, a new color from Saigon, lead by DJ BON KENDU with his two members DJs NGOC DIEM & THONG KENDU
2 Promising Nights, too Special to Miss at Glorious NHA TRANG BEACH CITY !!!
⚠️ PARADISE NHA TRANG CLUB will be bringing you Extremely Epic and Awesome Parties.
🌟 With our best wishes of Health ❤️ Luck ❤️ Success!
👉 Welcome to PARADISE CLUB NHA TRANG
Booking From 14:00 to 23:00
☎️ Hotline: 078 505 2000 ( Mr.Toan)
⏰ Opening Hours: 20:00 – 03:00
🕍 Address: Four Seasons Park, Beach Side, 38 Tran Phu Street, Loc Tho Ward, Nha Trang City