Tag: "nhatrang"

𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅𝒊𝒔𝒆 𝑪𝒍𝒖𝒃 - thần điện âm nhạc, sân chơi dành riêng cho music lovers tại thành phố biển Nha Trang. Bạn cần là: SẴN SÀNG một tinh thần thật chiến...
𝐏𝐚𝐫𝐚𝐝𝐢𝐬𝐞 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 | 𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗱𝗮𝘆 𝟎𝟏.𝟎𝟒 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐆𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐃𝐣:             𝗗𝗝 𝗛𝗜𝗘̂́𝗨 𝗧𝗘𝗡𝗚             𝗠𝗖 Đ𝗔̣𝗜 𝗔𝗡
Tạm gác lại mọi deadline, cuối tuần hãy bung xõa và lan tỏa những cảm xúc thăng hoa cùng âm nhạc cực tươi vui và cuồng nhiệt. Bởi những bàn tay ma thuật, huyền...
𝐏𝐚𝐫𝐚𝐝𝐢𝐬𝐞 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 | 𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗱𝗮𝘆 𝟮𝟱.𝟬𝟯 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐆𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐃𝐣: 𝑩𝑨̉𝑶 𝑻𝑬𝑵𝑮
Tân Zui là một nghệ sĩ đa tài và giám đốc sáng tạo của Diijam, cũng như là người đứng đầu của nhiều club lớn. Với tên gọi "DJ Sư thầy bật nhất", anh đã trở...
𝐏𝐚𝐫𝐚𝐝𝐢𝐬𝐞 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 | 𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗱𝗮𝘆 𝟭𝟴.𝟬𝟯  𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐆𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐃𝐣 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞𝐫: 𝑻𝑨̂𝑵 𝒁𝑼𝑰
Bản thân mỗi người phụ nữ đã là một bông hoa đẹp. Và với những gì mà người phụ nữ đã và đang cống hiến thì những bông hoa ấy không chỉ đẹp mà còn thật sự tỏa...
🌹𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍’𝐒 𝐃𝐀𝐘 🌹𝟴-𝟯-𝟮𝟬𝟮𝟯 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐆𝐮𝐞𝐬𝐭:   ✨𝑴𝑪 𝑻𝑼̀𝑵𝑮 𝑨𝑵𝑯 & 𝑫𝑱 𝑯𝑼𝒀 𝑷𝑯𝑨́𝑷✨
𝘉𝑢́𝘱-𝘣𝑜̂̀/𝘉𝘢𝘺 𝘣𝑜̂̉𝘯𝘨/𝘉𝑜̂̀𝘯𝘨 𝘣𝑒̂̀𝘯𝘩 𝘘𝘶𝑦́𝘤𝘩-𝘬𝑒̀𝘯/𝘓𝑒̂𝘯 đ𝑜̂̀/Đ𝘪 𝘲𝘶𝑎̂̉𝘺/𝘓𝑎̆́𝘤 𝘭𝑢̛
𝐏𝐚𝐫𝐚𝐝𝐢𝐬𝐞 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 | 𝗦𝗮𝘁 𝟭𝟴.𝟬𝟮 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐆𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐃𝐣:       ✨𝐃𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍✨
Tâm điểm ở mọi venue nổi tiếng, hai ông hoàng bắt trend HIẾU TENG - TRỌNG THUỴ luôn biết cách dẫn dắt đám đông đầy sôi nổi cùng giai điệu độc đáo, bay bổng và...
𝐏𝐚𝐫𝐚𝐝𝐢𝐬𝐞 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 | 𝐅𝐄𝐁 𝟏𝟎&𝟏𝟏 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐆𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞𝐫 - 𝐃𝐣:       ✨𝑯𝑰𝑬̂́𝑼 𝑻𝑬𝑵𝑮 - 𝑻𝑹𝑶̣𝑵𝑮 𝑻𝑯𝑼𝒀̣ ✨